Abrid-iw gher idurarSmaeil igger-d tighri

I yigad ihemmlen acali

Deg udrar negh di tezgi

Agraw yebda yettnerni

 

Begset mlih ay atmaen

Abrid yebeed, yessawen

Heggi-t aeewin,iselsa, isebbaden

Ur ttettut ara aman isemmaden

 

Di tazwara ad nebdu tikli

Deg yidurar n At Zikki

Ad nzzur CCriea,Tizibert d Wanari

Deg yifri n Wedfel ad nghenni

 

S teghratin d cnawi

S tumert i nebda tikli

Wa yettadsa, wa yettargu

Tudert tughal d asefru

 

Abrid ibban gher Leinser n Zzan

Dinn-a yelha ad nsel i cwit n uzawan

Ad nezger ghef Ugelmim Imseganen

Ad nsew aman di Tcercurt Iqetaeen

I yelha wesgunfu

Di tezgi n Ukefadu

Afrux ad icennu

Amedyaz ad yesefru

Ad icetteh ufertettu

Win ihelken ad yehlu

 

Ass-a, d abrid gher Wegni Geghran

Tamurt n  unazur Sliman Eezzam

S yin ad a nruh gher Tigejda

Achal tezyen ! tenfel d ccbaha !

 

Xas akka isem-is Aberkan

Di tilawt d acebhan

Achal yezyen Ugelmim Aberkan!

As-t-ini-d  d agur imi zzin yitran !

 

Azekka d abrid gher At Wuccen

Ad nwali Tamgut Elayen

Achal tecbeh s ideflawen!

Tettagga-d cwami deg ulawen

 

Xas akka yekkat ugeffur

Nebgha ad nwali Azru n Thur

Ur hebset tikli ay atmaten

Ad needdi srid ghef Icelladen

 

 

Abrid nnegh gher idurar

Icebbhen ugar n izurar

Win yebghan ad yeddu yid-nnegh

As nexdem amkan n yisegh

 

Ahil yeccur, d amerkanti

Yerna yesea azal, iswi

Ad nesehbiber ghef ugama

Akken ad yeseu tezdeg d lqima.

Sghur Hemmar Bussaed.

Laisser un commentaire