AGATTU N CCWAL. Sghur Hemmar BussaedAkken tezram, arrac imectah kerhen lbattel ugar imeqranen. Muhend d Mhend qqimen ghef tdabut, ttrajun ad yewjed ugattu. Yemma-tsen tebda-t d  ihricen. Amur id isahen Mhend mectuh cwit ghef umur n Muhend.

Mhend yerfa, yettsughu:

-A Yemma! Acimi i-yi-d fkid amur amectuh? Ghiwel rnuy-id, mulac ad qelbegh tadabut-agi!

Yemma-s terra iman-is ur d- tesli ara, netta ittexbibid di lqaea, yecca times.

-Kem diri-kem! Kerhegh-kem! Ur kem uhwajegh ara! Bghigh tayemmat nniden! A Yemma! A yemma! A Yemma!

Truh-d  tyemmat nniden s wudem amaynut d ahlawan, d ahninan.

-D acu i tebghid ay aeziz n tasa? D acu tebghid ay afrux-iw? Ay agur-iw?

-Tefkid-as i Muhend amur ameqran, nekk tefkid iy-id amur amectuh.

-Akka i tella! Macci d ugur wanect-a! Arju kan cwit…

-Ax ay amelhan-iw, ecc ay afrux-iw s lehna-k, a yizem aghilas.

-Tanemmirt s tusda a Yemma. Ulac tayemat i kem yecban di ddunit!

-Ulac ayen yugaren mmi aezizen deg umadal merra.

-Akka, nwigh d nekk i t-hemmled, zighen d Mhend, yerna tefkid-as amur ameqran!

-Ur seigh ara akud akken ad ceghlegh yid-k, tura. Ghur-i atas umahil.

Yerfa Muhend nnuba-s, yeghar i baba-s.

-A Baba! A Baba! Seigh ugur, A Baba! A Baba!

Baba-s yugi ad yerr awal, yettrebbi ibekki, isem-is Binky.

-Binky! Kecc d uhric. Ali-d ghef tayet-iw! Qqim! Bedd! Sutti! Ax abanan imi tettaghed awal. Tanemmirt a Binky uhric.

-A Baba! A Baba! Semhes! Yemma tekreh-i-yi!

-Nnigh-ak ur yitteewiq ara ticki ttrebbigh Binky.

-Kerhegh-k! Ur k-uhwajegh ara! Bghigh Ababat nniden, win ara yi hemmlen. A Baba! A Baba!

Iruh-d ubabat amaynut s wudem ahninan, yelhan.

-D acu i tebghid a tarwiht, a yitij, a tafsut yiffen irgazen! Tebghid idrimen, lehlawat…? Ayen tebghid at id awwigh, di lqaea negh deg yigenni ay aeziz n tasa!

-Bghigh kan ad i y-id smehsed, ad d-turared yidi, ad hulfugh t-hemmled-i-yi.

-D acu tebghid a nurar a tarwiht? Takurt udar, tuqemca tuffra, dduminu…?

Xtir a dheb ghlayen, ad  an urar ayen ik yehwan.

-Tanemmirt a Baba! Ulac Ababat ik yecban! Ur netturar acemma. Qqim kan ghur-i, siwel i -yi-d tamacahut.

-“Yiwen wass, yiwen yizem, ur zrigh ara ma yesker negh yemxel,yebgha ad yaffeg. Icegee gher lbaz, yenna-as: “Ghiwel awwi-d iferrawen-ik, bghigh ad afgegh nnuba-w. Di tazwara, yugi lbaz. Iwesee yizem, yefka-as lbunya, isereit, qrib it yengha. Tagara, yefka –as id lbaz iferrawen-is…”

Yettes mmi aezizen. Susmet,mulac ad yakki. Ad awen-d kemmlegh tamacahut ass nniden ma yebgha Rebbi.

Tacequft n Jimmy Brunelle, yerra-tt-id gher tmazight                      

Hemmar Bussaed.

Laisser un commentaire