Ajeɛbub d ameqran, allaɣ d amectuḥA: D acu i tenniḍ di Remḍan n useggas-a?

B: Anda zriɣ nekkini acimi ttakren medden.

Mačči d aḍerwic i lliɣ. Igad yettwaxelṣen akken ad xedmen taɣdemt susmen.

Ayen i susmen? Atan westeqsi yelhan. Kečči ɣef učči kan i testeqsayeḍ. Ahat d agerruj i bɣan ad tferqen?

A: D acu axir? d qelbluz neɣ d zlabia ?

B : D acu iyi-d-tuqeɛ ma yemmut ccmata am wagi ? Ad yeɣli ger ifassen n ɛezrayen ad yexdem amahil-is. Yerna dinna, ulac abeddel n tmendawt. Imdanen ad  arun ɣef  uẓekka-s: <<Dagi i yeṭṭes ulac neɣ ilem, yexdem tawaɣit i wegdud, yura ulac deg umezruy.

A: Dacu i teččiḍ iḍ yezrin ɣef sḥur?

B: Ḥadder ad iyi-ḥeqrent wallen-ik! Nekk d amaziɣ illeli mačči d ajeɛbub ameqran. Setteɣ mi ara llazeɣ.Tidett qqareɣ-tt  alama tfuk. Aselway- agi nwen, nekk ur t- bɣiɣ ara. Ad t-id-iniɣ war akukru. Ma yenɣa-yi, ur iyi-d-tuqiɛ ara. Yak wigi ula d ifrax gren-ten ɣer lḥebs! Aɛnni nekki xir n yifrax i ycennun ɣef tlelli? Ad uɣaleɣ d amedyaz bu wacciwen, ad aruɣ tilelli ɣef leḥyuḍ s waccaren iw.

A:Iḍelli imi yudan, ččiɣ berkukes d ukermus. i kečči d acu i teččiḍ ?

B:Ur ttruz ara aqerru-k aṭas,.xas ur yeḥric ara ad yerbeḥ. Buzid ul-is ḥnin. Ur twalaḍ ara acḥal i yrebḥen deg uɣerbaz n Muḥend Uqabac ? 99 % ! Yexṣer kan yiwen axaṭer yehlek.

Aɣerbaz n Buzid yesɛa lbaraka, xas aswir yettazzal ɣef deffir, igummad ttalin ɣer sdat.

A: Ttizurin ticebḥanin axir neɣd tiberkanin?

B: Ad k-yerḥem Rebbi a Dda Ṭṭaher.

Ayen i d-tenniḍ acḥal aya mazal ur ibeddel ara. Azzayri yuɣal d ajeɛbub ameqran. Ur yeqqar,  ur yettaru, ur yettxemmim. Yettmeslay kan ɣef yisufar n wučči. Ma d idlisen, yuli-ten  uɣebbar.

“ Iɛessasen”-nni  ṭṭṣen.I melmi ara d-tuɣal tefsut?

A: Ččiɣ armi arwiɣ, yenecraḥ wul-iw, yekkat abendayer.

B: Isteqsiyen-agi inek sɛan azal aṭas, ḥlawit, ur ssɛin ara isennanen. Daymi  ik fkan arraz “ Taḥlawant News”, yerna xtaren-k akken ad att xedmeḍ di “Nadam T.V”.Anwa i yenɣan Maɛtub  Lwennas? Lwennas ur yemmut ara,  yedder i lebda deg ulawen n yimdanen it i ḥemmlen.

 

Sghur Hemmar Bussaed

Laisser un commentaire