Asmi wwigh daewessu. Sghur Hemmar Bussaed.Ay asmi wwigh daewessu, ughalegh d aselmad. Znuzuyegh isekkilen, ulac win ara ten yaghen. Teddugh s agherbaz, ufigh yiwen unelmad, yenna-d:

-“Hew! Hew!Hew! Ad ak ttfegh di Buzgan, ad ak ccegh!”

Nnigh-as:-“ Ulac ak d acu ara t-cced alama teccid aselmad meskin? Ecc ighsan, ecc aksum, ecc acedluh, ecc berkukes, ecc seksu, ecc akermus…

Imi ifuk umahil, ughalegh s axxam, nwigh ad kecmegh gher lqahwa, ad sswegh ayefki. Wwtegh gher ljib, uffigh-t yeqqres. Qqimen-d kan w azal is ara d aghegh aghmis, ad zregh d acu i yedran di tmurt n Lezzayer d umadhal. Beddegh deg ubrid, tekkagh ghef lhidh, bdigh qqaregh aghmis “Tilelli”:

-Hadret! Yiwen weqjun d amencuf, yerwel i bab-is. Ighalen n laman ttqeliben fell-as. Win it iwalan ad igher gher wuttun -agi n tilifun: 05 03 09 19 62.

Nnigh-as deg ul-iw, hader kan d winna id yenna-n akk ccegh. Qqimegh wehd-i, ttxemmimegh, wehmegh. Amek it aka ugherbaz id yettrebbin itarusen? Gherqegh deg uxemmem, ttugh iman-iw. Cwit acema frawsegh imi sligh i weydi yesseglaf: Hew! Hew! Hew! Di tazwara, ugadegh, nwigh d winna n ugherbaz, zighen d yiwen utarus meskin, tettbin ghef uqadum-is lmiziriya akk n tudert : lehzen, tussaft, llaz…ula d ighsan-is ttbinen-d.

Cwi kan qrib ad ffghegh tastaght, att kfu daewessu. Yak ula d inzi yeqqar: “Yal ccedda tdefritt talwit.”

Sghur Hemmar Bussaed.

Laisser un commentaire