Azal i tesɛa tlelliIḍeli, iwakken ad kseɣ lxiq cwiṭ, fɣeɣ-d deg uxxam ɣef  lewhi n 16:00. lḥal yelha aṭas.

Mi tteduɣ, ttḥewiseɣ, mugreɣ-d arrac znuzuyen tarast ɣef yiri n webrid.

Ur uḥwaǧeɣ-ara tarast, teqwa di tebḥirt-iw.

Nwiɣ ad kemleɣ abrid-iw armi yiwen deg sen ireefded lqefs zdat wallen-iw anida walaɣ afrux yekkat  iferawen-is, yebɣa ad yeffeɣ.

D aɛezwan, acḥal ig cbeḥ! Ahat yettwaṭef di tqelaɛt neɣ di tqefett.

-“Mass, ma tebɣid ak-t-jeɣ mgal kra n idinaren ».

Iɣaḍ-iyi wefrux-nni. yettsuɣu, itteli-d aqemuc-is, am in ara-k-yinin, “menɛiyi”.

-“Mass, yezyen u yerna u  ɣlay ara ».

Ur-t-jaweb-ara. Ur zmireɣara  ad kseɣ allen-iw ɣef wefrux meskin. Ur  yettɣenara.

yettsuɣu, yettru, ad iɣiḍ ula d  ulawen yecban idɣaɣen. Truḥ-iyi-d  tikti. Ṭfeɣ-d lqefs nni, lliɣ-t-id. Afrux -nni yufeg, ires sufela n yiwet n tejra ttaɛlayant. Sikideɣ-t. Sliɣ am akken yeqqar:

-“Kečči telhiḍ, ul-ik ḥnin mačči am aqcic-agi. Aɛezwan ur d illul-ara akken ad yiddir di lqefs”

Iwakken ay id yinni tanemmirt, yebda icennu. Maca, aqcic-nni, ur yefriḥ-ara.

-“Acu i txedmeḍ a Mass, t-degreḍ-iyi idrimen?”.

-“Ur ttagwad! Afrux-a mačči d afrux-ik. Ad xelṣeɣ ayen i tenwiḍ yeswa.”

yeṭṭef  weqcic idrimen. Yewwet-in ɣer lǧib s lemɣawla. Weqbel ad iruḥ, nniɣ-as:

-“Semḥes a yaqcic! Ilaq a ttecfuḍ i temsirt-a.Anwa ik yefkan azref  iwakken a-tt-kseḍ i yifrax amur n sen n yitij akkedd tlelli? Dacu n twaɣit  iyexdem iwakken at greḍ ɣer lḥebs? Lukan teḥsiḍ acḥal i yenfeɛ wefrux, ur-t-xeddem ara a-k-agi,ur  tettwaliḍara degs d taɣawsa kan tamectuḥt ara-t-zenzeḍ akken ik yehwa. Ḥṣu belli afrux yettcebiḥ agama, isett ibaɛac yettḍurun lɣella n tfelaḥt,afrux icennu iwakken ad yekkes lxiq i wemdan.

Qader ifrax, ḥemmlit-en. Ilaq assent rreḍ lxir s wanect-agi.>>Aqcic yuɣal d azeggaɣ,yesers aqeruy-is, yaɛweq d acu ara d yini.

kemleɣ, nniɣ-as:<<Ɛahed-iyi ur tettuɣaleḍ ara a ttxedmeḍ ayen n diri i yifrax.>>

Iɛuhed-iyi. I mi ɛedaɣ ad ruḥeɣ, yeɣra-y-id:

<<Mass! Ax idrimen-ik! Ma ṭfeɣ -t-en, amzun xedmeɣ ayen n diri.>>

Acḥal yeḥrec weqcic-a! ifaq s wayen yexdem, yuɣal yendem.

kemleɣ abrid-iw, mazal ttxemimeɣ ɣef  wefrux-nni.War ccek, yefreḥ imi yuɣal d ilelli.

Tilelli! Acḥal yesɛa azal  wawal agi, acḥal n yimdanen di yal akud, di yal tamurt i yefkan idamen n sen ɣef tlelli. Cubaɣ afru- nni di lqefs ar wezdayri   i yettwaṭṭfen ula d netta di lḥebs ucengu afransis. Acḥal yeɛteb weqbel ad t frari tafat.

 

Une nouvelle de Rabia Ziani, adaptée par Hammar Boussad

Laisser un commentaire