I wacu i ttidireɣ ?Acḥal i nnudaɣ ɣef tmusni,  fad yugi ad yekkes. Bɣiɣ ad fehmeɣ ulawen n yimdanen amek i ggan. Sarameɣ ad ẓẓreɣ acimi i d tfejiǧen yitran. Ɛɛerḍeɣ ad fehmeɣ amek i tezmer tusnakt ad-aɣ-tɛiwen akken ad a nefhem amek ig leḥḥu ugama .

Ass-a, bbdeɣ cwiṭ ɣer lebɣi, cwiṭ kan mačči aṭas. Kraḍ (3) imenzayen, d tisehlanen mačči d iweɛranen, d nutni ig selḥayen tudert-iw: 1)Fad n tayri, 2)Anadi n tmusni,  3) Aḥulfu s lmeḥna n imeɣban.

Tayri akked d tmusni, ticki llan-t, ttawint-iyi ɣer igenni. Maca, lmeḥna tettaray-id ɣer lqaɛa. Im ara sleɣ i usuɣu n lmeḥna d imeṭṭi,yettcuɛbbun wul-iw. Mennaɣ lukan zemreɣ ad dawiɣ lmeḥna, ur zmireɣ ara. ɣef aya, aqli helkeɣ, qerheɣ.

Akka i t gga tudert-iw, tehwa-yi.

Mennaɣ lukan Rebbi ad ay id-immud tudert nniḍen.

Nnudaɣ ɣef tayri axaṭer zriɣ d nettat kan id yettawin lferḥ.Lferḥ  id d tawi tayri acḥal i meqqer! Zemreɣ ad sebbleɣ akk tarwiḥt-iw, tudert-iw mgal kra n tsaɛtin n lferḥ yecban wagi. Nnudaɣ fell-as axaṭer di tayri, walaɣ akk ayen id ttxayalen imedyazen.

 

 

G.T : Adris-a yura-tBertrand de Russel s tegnizit, Yerra-t-id ɣer tmaziɣt : Hemmar Bussaed

Laisser un commentaire