Kariha, lmektub-iw?Tikwal ad as tiniḍ,tudert tetteddu di neqma.Ṣṣubeɣ akken uɣeɣ tanumi yal ass ṣbeḥ,ɣer tɣiwant n Buzgan.Uffiɣ tin akkeniyi-sderwcen acḥal n yiseggasen aya.Nekk,ttmuquleɣ-tt,nettat terra iman-is ur yi-d twala ara.Tagara,terwel fell-i, ad as-tiniḍ, d waɣzen i twala.

Cwiṭ acema, muggreɣ-d tin akken iyi ḥemmlen, nekk ur tt-ḥemmeleɣ ara.Tettmuqul-iyi-d ɣer wallen, nekk ttmuquleɣ ɣer yigenni.Nettat tettaḍṣa-d ɣuri,nekk kerseɣ anyir-iw.Tagara, tefcel,truḥ…

Zziɣ kra di Buzgan, cwiṭ acema nemlal-d di lḥiḍ icektiyen. D lḥiḍ amaynut i tebna tɣiwant akken ad tt-tessifes cwiṭ ɣef idak yesεan uguren.Axaṭer, ɣef leḥsab <<les psychologues,yelha mi ara yettaru wemdan afrayen-is. Nebda nettaru nekk d kariha ɣef lḥiḍ. Yal yiwen yeṭṭef azgen n wemkan.Kahira tura:<<Nekk ḥemmleɣ-t netta ikreh-iyi. Acuɣer a Rebbi?

Ma d nekk uriɣ:

<<Anda-t zher-iw a Rebbi? Tin ḥemmleɣ, tekreh-iyi.>>

Azekka-nni, ruḥeɣ ad waliɣ tiririt. As tini-ḍ nemsefham ɣef lweqt,uffiɣ-tt tezwar-iyi ɣer lḥiḍ.Wallaɣ-tt tettḍṣa,tefreḥ. Imi truḥ, ɣriɣ dacu is-id-nnan:

<<Ṣṣber, qrib ad t-fak ccedda.Yal ccedda t-defritt talwit.>>

Ma d nekk, uffiɣ awal d amectuḥ <<TOZ!>> Ur umineɣ ara d Rebbi iyid-yefkan tiririt.

-Nniɣ-as ma d kečč a Rebbi id-yenna-n akka, yak teẓriḍ ḥemmleɣ-k ttqadareɣ-k.

-Yenna-d:<<Aḥeq iman-iw, ixelqen imdanen d igenwan ma d nekk.Ur zmireɣ ara ad subbeɣ aswir-inu deg yigenni alama d lqaεa.>>

-Anwa cmata i yuran awal-agi n <<TOZ>>? Hader kan ahat d Kariha. Ad ɛeddiɣ ad tt-steqsiɣ

Kariha! ur tezriḍ ara anwa i yuran « Toz »?

Mačči d kemmini?

-Ur zriɣ-ara! Mačči d nekkini!

Ad ɛeddiɣ ad faṣiɣ awal-agi. Ad rǧuɣ Rebbi ad d-yawi isalen yesefraḥen.

Anaɣ ula d Julio Iglesias aka i yettɣenni:

« Un jour, tu ris; Un jour, tu pleures …. »

Azekka-nni, uɣaleɣ-d ɣer lḥiḍ, uffiɣ-d isalen imaynuten yesewhamen:

-Dégage ! Fkiɣ-ak lmektub-ik, tugiḍ-ṭ ! Ruḥ ad t-bedleḍ tamurt! lmektub, d nekk it-yettarun ma d kečč, aru kan isefra neɣ timucuha. Dégage!

Yeɣli-d ṭlam fell-i deg wuzal qayli.

Imeṭṭawen ɣelin-d am lehwa.

Truḥ-d Kariha, tenna-d:

-Acimi tettruḍ? Aqli da yid-k i lebda.

Ur ttruḥuɣ ara sya alama t-fehmeḍ belli d nekk id lmektub-inek. Twalaḍ d acu i yura Rebbi ɣef lḥiḍ neɣ ala?

Ma yella ur t-umineḍ ara s Rebbi. Amen s lmektub!

I tikelt tamezwarut muqqleɣ ɣer wallen-is s leḥnana. Ilaq ad bedleɣ isem-is i Kariha?

 

Sghur Hemmar Bussaed

Laisser un commentaire