Mhend Ameghbun di tmurt n At Ulac.Mhend Ameghbun illul di tmurt n At Ulac, d tamurt tamectuht id yezgan di Tefriqt Ugafa, mazal ur tewwi-ara timmunent. Ur yesei-ara zher am netta am yimdanen nniden. Wiyad wwin kan yiwet daewessu, netta yewwi ukkuz(4) daewessuyat.

Tamezwarut, asmi id illul di tmurt ineqqen tirga di tmellalt, d isem-is i d awal-is (At Ulac).

Asmi id yewwi akayad n lbac, yebgha ad yeffegh d aneghmas  negh d amaru. Igad ig ttwellihen inelmaden, fkan-t ad yeffegh d aselmad deg ugherbaz alemmas. Yal ass, yettruh nnig lebghi-s gher ugherbaz akken ad yessasi aghrum-is, aghrum n tmara akken is yenna umedyaz ameqran Muhend Uyehya.Attan daewessu tis snat i yewwi Mhend Ameghbun.

Akud yezri, Mhend ihemmel yiwet n teqcict ugar n tudert-is. Yal ass, yettqelib-d tifeskirin amek ara –d-ibeggen tayri-ines i Zwina. Tikelt, ad irrez aqerruy-is ad yexdem asefru xas ur yelli d amedyaz, tikelt as yefk tawerdet negh tarzeft. Asirem yettnerni imi Zwina tettataf tighawsiwin is yettak yal ass.

Yiwen wass, taghzalt-nni ines teffegh-d s wudem amaynut. Temmuqlit-id s yir tamughli. Tenna-as:

-“ D ayen! Ulac d acu i yellan gar-anegh! Axx tighawsiwin-inek!Nekk tura, seigh amdakkel axir inek, lukan ak id yaf tettmeslayed yid-i, ad ak inegh! Agh abrid-ik, nekk ad aghegh abrid-iw!”

Zwina tufa-d yiwen d amerkanti, asmi ara s yesres taxatemt, ad yeglu s Mercedes. Takerrust-agi terzza akk ikukriyen n Zwina. Tettu tayri n Mhend, tettu yugar-is s watas di laemer. Teqbel ad t-rcel yid-s. Mhend ihulfa i daewessu tis qrad(3) tessenta acaren-is deg wul-is.

Iwakken ad yagh lehna n imawlan-is, Mhend yeqbel ad yezweg ttinn-a i tebgha yemma-s. Yezweg war lebghi negh tayri. Zrin iseggasen, Mhend yufa-d yiman-is yettxelis daewessu tis ukkuz (4).

Tura, Mhend yekreh axxam, agherbaz, iman-is, tudert-is. Iwakken ad yettu cwit uguren, yettruh gher tezgi, yettghima dinn-a alama yeghli yitij.Cwi kan yeffegh tastaght, yesenqes uguren n umahil tili yughal d amexlul.Yughal d amedyaz, yal nnehta yerra-tt d asefru. Meskin, ur yerbih Rebbi, ur yerbih tayri, ur inezzih idebbalen. Akka ahat i yura di twenza n Mhend Ameghbun?

Sghur Hemmar Bussaed.

Laisser un commentaire