Tabrat i Yemma GurayaIsem-iw ur yesɛi ara azal. Ur ẓriɣ ma d tilemẓit neɣ d tamɣart.

Ur ɣriɣ ur xedmeɣ. Ur ẓriɣ ma d iḥeckulen i yeččiɣ neɣ d deɛwessu i yewwiɣ. Seg wasmi i d-luleɣ, ur friḥeɣ ula dqiqa.

Asmi d-luleɣ, imawlan-iw rfan axaṭer d aqcic ay bɣan. Asmi kečmeɣ s aɣerbaz, iselmaden nnan-d uɣal  s axxam imi ur teḥriceḍ ara, agemmay yugi ad yekčem s allaɣ-im ma yella kan ad nessexdem imenqaren !

Asmi wdeɣ ɣer tizi n zzwaj, inexdaben ur d ruḥen ara, nnan-d ur tuzyineḍ ara, imawlan-iw ur yi-iḥemmelen-ara, urǧin i yi-d-fkan ula d taḥlawant, urǧin i ḥulfaɣ s leḥnana n baba neɣ n yemma, ssnen kan ad yi-sqedcen deg ssbeḥ armi tameddit. Ula d tufɣa ur zmirreɣ ara ad fɣeɣ am nekk am tizyiwin-iw.

kerheɣ axxam, yuɣal iyi am lḥebs. Ur uffiɣ yiwen ar yidis-iw ad ayiɛiwen, ad iyi fhem, ad yiḥnin ɣuri. Dɛiɣ Rebbi s wul yeṣfan, yugi ay id isel neɣ ayid iwali.

Ala kemm id yeqqimen a Yemma Guraya. Sarameɣ ur d teziḍara aɛrur-im i tiɣri- inu axater d kemm id assirem-iw aneggaru. Ttxilem a Yemma Guraya taɛzizt, ur yi-ttaǧa ara.

Sghur Hemmar Bussaed

Laisser un commentaire