Tayri tamezwarut. Sghur Hemmar BussaedCfigh asmi mmuten-t tirga-inu d usirem. Yemmut wul-iw, yeggul ur yughal ad ihemmel. Cfigh asmi yemmut wallagh-iw, yughal d ifri aberkan, tengha-t tayri. Cfigh asmi i temmut tayri.

Cfigh am ass-a d anebdu, wwdegh gher taddart-iw. Itij yessuffegh-d akk tisuqas-ines ma d iwerjejiyen sekkren azawan anect ilat. Di tudert-iw 17 iseggasen. Ttfegh tastaght ad ruhegh gher teftist n Cenwa id yezgan anda i tllul yemma. Zrigh jeddi d setti. Seigh zzher, ass-nni tella tmeghra. Imi id yeghli yid, yebda wurar. Ilmezyen sehman-t d ayen kan. Wa yettghenni, wa icetteh, wayed yettceqqir, wa yetturar abendayer,wayed d derbuka. Ccdeh, tighratin d uzawan mlalen, sekkren aghebbar. Mi iruh ad yenqes zhir, ad skecmen tacetaht, ad-t sbeghsen s teghratin.

Cfigh, di tazwara yebda ccdeh yiwen umdan yesea azal n 30 iseggasen. Icetteh, yugi ad yeffegh di tebraht. Imdanen ttsughun, ttzeffiren maca yerra iman-is ur yesli ara. Tagara, yugh-as yiwen adar, yeghli gher lqaea, yeffegh war lebghi.

Zik lligh ur effek-igh ara azal i ccdeh maca abrid-a, ddigh di zhu n ccna d uceqqer. Yiwet n teqcict tkecem-d gher tebraht. Hulfagh i wurar yendeh d amaynut. Cwit acema, fehmegh acimi i drewcen yilmezyen –nni. Zighen taqcict-nni tecbeh atas, yella wacu ara twalid di zzin is yefka Rebbi. Ulla d nekk tesderwec i-yi. Yal taghawsa deg-s tecbeh maca ayen iyi nghan ugar d allen-is. Ar ass-a, ur zrigh ma yella ttizegzawin negh ttihlahalin negh gar asent.

Taqcict-nni tcetteh, tettmuqul gher lqaea maca tikwal tettxezzir s tuffra d lemghawla agraw id yezzin. Niqal lligh beedegh cwit ghef tebraht, ughegh tannumi tthizigh iman-iw axater tengha-yi lehya. Ass-nni, ur zrigh amek i-yi-d llul tebghest, ttheggizegh akken ad qqerbegh gher weswir amezwaru. Bghigh ay-id wali teqcict-nni.

Ifuk wurar, ruhegh ad ttsegh. Ides yugi ad yerzu. Ttxemmimegh kan ghef teqcict-nni, mazal-itt tcetteh deg allagh-iw. Armi hesbegh achal d itran id iruh yides. Kra yekka yid nekk ttargugh ttaffegegh yid-s deg yigenni, afus deg afus.

Imi d ukkigh ssbeh, uffigh-d itij yeccur taxxamt. Nnigh-as deg ul-iw ad effeghegh berra i taddart ad waligh agama. Mazal ttxemmimegh ghef teqcict-nni.          Bghigh ad-t zzregh i tikelt nniden. Imi id ughalegh gher taddart, ttmuqulegh tihdayin id yettaggmen aman di tala. Ulac-itt gar asent.

Zrin azal n semmus wussan…

Ass-a, walagh-tt! Deg asmi itt zzrigh di tmeghra, ur yekkis lexyal-is sdat wallen-iw. Ghef lewhi n 08:00, truh gher tala. Wehd-s i tella. Imi d-tewwed sdat-i, cmumehegh-as. Tughal ttazeghaght, tedsa-yi-d ula d nettat.

Azekka-nni, ruhegh gher teftist nekk d yimdukal-iw. Nnan-i-yi-d isem-is Newwara, baba-s d aselmad deg ugherbaz amenzu. Yesea tibhirt teccur d ccina, d imghan d lxedra, ur tebeid ara atas. Yal tameddit, Newwara ad truh ad tekkes tumatic negh ad-t ssew imghan.

Tameddit-nni, ghef lewhi n 17:00, ruhegh ttqelibegh ghef tebhirt-nni. Cwit acema, walagh-tt. Imi qrib ad awedegh, yettqerbub wul-iw am ubendayer. Sligh i ssut n teqcict tcennu. Imi wwdegh gher usefreg, ttmuqulegh Newwara. Tezzi-d aerur-is, tesway tumatic.

-Nnigh-as: “ Azul fell-am a tamsiwt!”

Tezzi-d s ukukru, tenna-d:-” D acu i txeddem-d d agi?”

Jelbegh-d ghef usefreg, ghligh-d sdat-s.

“ Lukan agh id walin yimdanen, d acu ara s inni-n?”

-“ Xemmen ayen i sen yehwan, ur yit clie ara deg sen axater hemmlegh-kem a Newwara…

“ Tessen-d isem-iw?”

-“ Ssnegh-t. Ssnegh-t mlih. Lukan axir ur tessinegh ara, ad affegh lehna a Newwara!

“ Acu? Tebdi-d tsekcamed i-yi-d tugdi.”

“Ur gzigh d acu i tettxemmimed fell-i maca nekk hemmlegh-kem.”

Tughal gher deffir, teffer udem-is s ifasen-is, tesminciw, teqqar “ a Rebbi!”. Qqerbegh ghur-s, sselfegh i ucekkuh-is. Tebgha ad-t azz dighen gher deffir, nnigh-as:

-“Acimi it reggled fell-i? Ur ttaggad, d ayen yelhan kan i saramegh.”

Bghigh ad refdegh aqadum-is, nettat tugi. Ttfegh-tt gar ighalen-iw, nettat tettdeggir i-yi-d  s wurfan. Refdegh-d aqerruy-is s lgehd, ssudnegh ticenfirin-is. Di tazwara, ur tebghi ara, tughal tehwa-as tqemmuct-iw, tefka azugher.

Di tagara, nnigh-as:

-“ Ar tufat a tayri-w, dgha rewlegh. Ughalegh gher tmanaght. Deg ass-nni, ur zrigh Newwara ma d tayri-ines tezdegh i lebda deg ul-iw am umesmar-nni n Gehha.”

 

Une nouvelle de TAHAR DJAOUT, extraite du recueil  “ LES RETS DE L’OISELEUR », adaptée par Hammar Boussad.

Laisser un commentaire