Tikli n tsekkurt neɣ tin n tyaziḍtAṭas n tuddar n tmurt n leqbayel beddlent tikli. Ǧǧant abrid yenǧǧer umezruy acḥal n leqrun aya. Ǧǧant ansayen n lejdud.

Ǧǧant tikli n tyaẓiḍt, bɣan-t ad awin-t abrid atrar, ad uɣalen-t am temdinin. Yal amezdaɣ ad yesserwet weḥd-s akken ad yaf tifrat i wuguren-is: ad yeccekti ɣer dewla neɣ ad iḍebber aqqeruy-is.

Ditazwara, hudden tiliwa deg wasmi s kecmen aman s ixxamen. Uɣalen-t tlawin ur ttemlilint ara am zik. Yal yiwet tettɣima deg uxxam-is, tettferiǧ isura n tmura niḍen yecban Maṣer. Tamurt-nneɣ mazal ur tessin ara amek i d-xeddmen isura.

Di tama niḍen, irgazen (wamma tilawin si zik, ur ttikint ara di lejmaɛ), aṭas deg-sen uɣalen ur ttruḥun ara ɣer lejmaɛ.

Uɣalen ur ttaggaden ara deɛwessu n taddart, ur ttaggaden ara lexṭiyyat neɣ tuffɣa n ttewfiq.

Cwiṭ nni i d-yettruḥen ɣer lejmaɛ, heddren deg yilem, Ɛewqen dacu ara xedmen.

Zik-nni, tajmaɛt d aɣerbaz, dinna i lemmden yiɣermanen timsirin ɣef tirrugza.

Ṣwab, tirmitin n tudert, taqbaylit, nnif ….. Tura, deg asmi id yenulfa ugar net, tiɣawsiwin akked ttiktiwin ttbedilent am lebraq.

Ayen yelhan zik yuɣal dirit, ayen n diri yuɣal yelha. Tasuta n talit-a, ur ttamenen ara s wansayen d yidles n zik. Zik-nni, qqaren: “Win izewǧen di taddart am in yeswan di ṣḍel”

Tura , amaḍal yuɣal d taddart. Ugarnet yesqerbed tilisa. Xeḍlent tmura, Xeḍlent tutlayin, Xeḍlen idamen, Xeḍlen yidlisen…

Taddart n leqbayel tebḍa d iceqfan, wissen amek ara teḍru yid-s azekka?

Sghur Hemmar Bussaed

Laisser un commentaire