Timdukal timaynutinTura nekni s Yizzayriyen, nesɛa timdukal tijdidin.

Yal yiwet-s ssifa-s maca d tiberkanin i yeqwan. Ttidiren-t yid-neɣ di yal amkan, di yal akud. Am tili ur aɣ-ttaǧǧan-t ara ula dqiqa.

Taṣebḥit mi ara d nekker, s lferḥ ara aɣ-d-qablen-t, ɣef tnac, ad d-inin-t :”S tezmert n yimekli-nwen”.

Tameddit mi ara nesteɛfu, ad steɛfunt yid-neɣ, anda nebɣu nedda, dg usawen neɣ deg ukessar, s nnig neɣ seddaw, myeffus neɣ mzelmed, deg yigenni, neɣ deg lqaɛa… ad ttmuqulen-t ɣur-neɣ, ad ttaḍṣant ɣur-neɣ, tayri-nsen-t tettnerni yal ass, yal ass tettnerni di tuzert akken ad aɣ-ɛeǧben-t. Acku ẓrant nekni s Yizzayriyen nḥemmel tizuranin, ɛecqen-t deg-neɣ acku ẓrant nekni s Yizzayriyen n ffud tayri. Timdukal-nneɣ tijdidin, yal ass ttaẓent ɣer sdat, ṭṭfen-t yakan igran-nneɣ, tiftisin-nneɣ, tibḥirin-nneɣ, iɣeẓran-nneɣ, iberdan-nneɣ…

Tura bɣan-t ugar. Tayri ur tesɛi ara tilisa. Bɣan-t ad ṭṭfen-t ixxamen-nneɣ, ula-wen-nneɣ, tirga-nneɣ, uḍan-nneɣ, ifassen-nneɣ….

Anda akka teddun-t  temdukal-agi timaynutin ?

Irgazen akked tlawin n Yizzayriyen di tazwara, ad msaḥmalen, ad uɣalen ad mseɛyun, ad nnaɣen, tagara ad bḍun.

Ma d timdukal-agi timaynutin i d-yennulfan iseggasen-agi ineggura gullent ad idiren-t yid-neɣ i lebda, alamma iferqaɣ lmut.

 

Sghur Hemmar Bussaed

Laisser un commentaire