Timsirin n tayriMḥend d yiwen ilemzi, ur yeqqar ur ixeddem.

Yalass i tekkay ɣer lḥiḍ, yettraǧu iwqet ara d-fɣen-t tnelmadin n tesnawit akken ad tent imuqel.

Di tazwara, ul-is yethenna, iḥemmel zzin maca ur iḥemmel ara yiwet deg-sent.

Yiwen wass, akken yuɣ tanumi, itekka ɣer lḥid, yettraǧu.

Cwiṭ acema, iwala yiwet n teqcict t-ttedud, imi d-wweḍ ɣer zdat-s, tezmumeg i yifrax i yecennun ɣef ṣifa-s yiwen usefru n tayri sufella n yiwen useklu.

Mḥend yenwa i netta imi tecmumeḥ. Din din, tewti-t siɛeqa n tayri, yeḥulfa i wul-is yukki-d deg iḍes,yeldi tiwwura akken att id yesken afrayen-is.

Deg ass-nni, ur yufi lehna. Yalass, yettargu, yessaram, yettraǧu amkan d wakud iwatan iwakken ad yesmeslay yid-s.

Yiwen wass, yemuger-itt-id weḥd-s, yenna-as:

-“Surfiyi a tamsiwt, zemreɣ ad am-in hedreɣ?”

-“In-id d acu i tebɣiḍ?”

-“Je suis tombé…”

Txeẓri-t-id s wallen ttizegzawin am ugama di tefsut, dɣa yeḥbes, yuɣal d awraɣ, yaɛweq d acu ara d yini.

-Teɣliḍ! Akka ttwaliɣ ulac d acu ik yuɣen. Ma yella tjerḥeḍ, ilaq ad att wali-ḍ amejjay. Dɣa, teǧǧa-t, truḥ s lemɣawla.

Deg ass-nni, ur yufi Mḥend lehna. iḍeṣ yeɛreq, imekli ur yesɛi lbenna, lxaṭer-is yexṣer, allaɣ-is yerwi. yuɣal ileḥḥu weḥd-s am uderwic. yuɣal d amedyaz, yettaru isefra ɣef leḥyuḍ akked d ṭjur. Arfiq-is deg zal d ṭlam, deg iḍ d itran.

Asmi yugi ad yeṣbber, yeṭṭef taɣtest ad-att-yaru tabrat

Tafrux-iw aɛezizen:

Surfiyi ma yella ur d nniɣ ara ayen iḥulfaɣ ass-nni ikem zriɣ i tikelt tamezwarut.

Ayen isetḥaɣ am tiniɣ, ad at aruɣ di lkaɣeḍ.

Ma nniɣ-am ɣliɣ mačči ɣer lqaɛa, ɣliɣ ɣer temda n tayri-m, zreɣ deg allen-im, ma ḥnineḍ ad ay it selkeḍ, ttxilem xezred ɣer wallen-iw, ul-iw d lemri. Deg asmi ikem iwala ass-nni, yehlek ur yeḥli, iḍeṣ yuɣal d awezɣi”.

Teṭṭef tabratt, teɣratt, tufatt teččur ttucḍiwin. teɛqel belli ur yeɣra-ra.

Terra-yas tabratt, tenna-yas:

<<Ur zmireɣ ad aɣeɣ amdan ur neɣri ur nxeddem. Anect-a d awezri.ur nezmir ad a niddir s tayri d waman iṣemmaḍen.>>

yeṭṭef  Mḥend tirrit,yeḥzen maci d kra.

Yeggul deg ass-nni dakken ad yuɣal  s aɣerbaz ad yelmed s wul-is iwakken  ad yaf axeddim yelhan, iwakken ad yeɛjeb i tin aɛzizen.

Sghur Hemmar Bussaed

Laisser un commentaire