Truh tayri, yegrad ubehri. Sghur Hemmar BussaedLimer ad d-ḥkuɣ ɣef tin ɛzizen ad twehmem. Dayen ur tettamnem. Asmi i tt-walaɣ deg uɣerbaz qqleɣ d amedyaz. Mi d-tezmumeg tefrari tagut, tecreq-d tafukt, teḥbes tegrest, tefsa tefsut.

Tesɛa allen d tiberkanin am yiɛeqqayen n uzemmur, tawenza-s yeffer-itt umzur-is, udem-is d amellal am udfel, tettfeǧǧiǧ am twizet. Ad as-tiniḍ d amekla yecban Isyaxem i tt-ineǧren.

Seg wasmi i tt-walaɣ, yerwel fell-i yiḍes, ḥessbeɣ itran deg yigenni. Ul-iw yal ass, yessaram ad tt-iwali iwakken ad as-yini acḥal ɛzizeḍ fell-i, yerna ad as-id-ɣreɣisefra  n tayri.

Acḥal i tt-urǧiɣ  deg uṛɣu n yiṭij, deg yiceṛcuṛen n ugeffur,  i ubeḥri yettcelwiḍen, deg udfel aqesḥan, i uqerrif n ugris d ubruri…

Ɛeddan wussan rnan yiseggasen, iḍaq wul-iw yugi ad yeṣber. Xemmeɣ ad as-ceggɛeɣ tabrat.

Uriɣ-tt ulseɣ-as taɣuri acḥal n tikkal, ṣeggmeɣ-tt akken iwata. Buxxeɣ-tt s leɛṭer, rniɣ-as tajeǧǧigt. Uzneɣ-as-tt, qqimeɣ ttraǧuɣ tiririt.

Ttraǧuɣ tḍul tmerǧa, ruḥ ay Aɛrab ar tefsut.  Ul-iw yuyes tiririt. Nniɣ-as i wul-iw, tikkelt-a ma yella mmugreɣ-tt-id deg ubrid, ad ḍeggreɣ akkin leḥya-agi ad as-iniɣ akk ayen i ttḥulfuɣ, d wayen akk i iqerḥen ul-iw, d wayen i icebblen allen-iw.

Yiwwas mugreɣ-tt-id weḥd-s, ɛeddaɣ ad as-heḍreɣ sqewqiweɣ, ɛerqen-iyi yimeslayen. Ttergigiɣ, tafekka-w tekfel-itt-id tidi. Tɛedda-d sdat-i imi-w yeldi maca awal ur t-id-yuli. Mi dayen tɛedda, bdiɣ ttlummuɣ deg yiman-iw :

-Ayen a Bussaɛd i k-tenɣa leḥya, tɛedda-d weḥd-s, yerna abrid d ilem, ur as-tenniḍ acemma ?

Yiwwas mugreɣ-tt-id weḥd-s. Walaɣ-tt tetteddu-d deg ubrid-iw. Heggaɣ-d akk ayen i bɣiɣ ad as-t-iniɣ. Hegga-ɣ-d ungal n tayri xedmeɣ-t am usefru. Mi d-tewweḍ ar sdat-i, d ul-iw i as-yutlayen mačči d nekk-i :

-Nekkini d itri, zgiɣ ttidireɣ weḥd-i, asmi i kem-walaɣ deg yigenni, ul-iw yeddegdeg, yerreẓ iruḥ d iceqfan. Steqsaɣ wid-nni i ijerben, inaẓuren, imussnawen, nnan-d akk ala kemm i izemren ad tdawiḍ ul i ijerḥen.

-Tettmeslayeḍ am umedyaz.

-D kemm iyi-irran d amedyaz.

-Nekk ur umineɣ s tmedyazt, d awalen kan, wa s deffir wa, xas ṣeggmen yerna cebḥen.

Tmuqel-d s afus-iw, twala-d aqrab, tenna-d :

-Keččini d aselmad. Iselmaden ur sɛin ara azal ameqqran di tmetti n wass-a acku ur ttaɣen ara aṭas n yidrimen. Nekk ad aɣeɣ ajenyuṛ, amejjay neɣ bugaṭu.

-Mačči d idrimen i d tumert.

-Nekkini d idrimen i bɣiɣ. D wigi i yessefraḥen. Ma d isefra akked d yijeǧǧigen, d timucuha kan, ḥku-tent-id kan di tmedyazt-ik.

 

Dɣa truḥ teǧǧa-yi-d abeḥri.

Laisser un commentaire