Win yebghan ad yissin, ad yessmehsis i umattaf wis sin (2).A2: Azul fell akk a Mass.Hemmar Bussaed. Nsuf yisek.

H.B: Azul fell awen, azul i yimsefliden n umattaf wis sin. Tanemmirt s tusda ghef tinubbga-agi nwen.

A2: S tewzel, anwa id Hemmar Bussaed?

H.B: Lligh d aselmad n Teglizit ma ttura fghegh tastaght. Seigh 54 iseggasen. Zewgegh, seigh yiwen weqcic.

A2: Amek i teseeddayed akud-inek?

H.B: Ttbeddilegh tiktiwin d yimdukkal di feysbuk. Ttcaligh deg yidurar. Qqaregh idlisen, ttarugh dighen idrisen deg ughmis Kabylie info.

A2: S wacu tutlayt it ttarud?

H.B: Ttarugh s tmazight, s tefransist.

A2: D acu it ttarud?

H.B: Ttarugh idrisen, timucuha, imagraden, tijmilin, tulisin, ticequfin n unezgum. Xedmegh asmuhyet (adaptation).

A2: I yidlisen?

H.B: Urigh qrad(3) yidlisen: urigh ammud n yisefra s tefransist, azwel-ines “Aimer,rêver et espérer”, ammud n yidrisen s tefransist, azwel-ines “Les déboires d’un poète”, ammud n yidrisen s tmazight, azwel’ines “ Tasekla n Bussaed, gar tilawt d usugen.”Idlisen-agi ttnuzun kan s ttawil n ugarnet di tezrigin lulu.com.

A2: Anda id ttagmed tahregt?

H.B: Di taddart, deg ubrid, deg udrar, di tmetti sumata.

A2: Acimi ur d suffghed ara idlisen-ik di tmurt n Lezzayer?

H.B: Di tmurt nnegh, imazragen ur xedmen ara aseghti, ur znuzuyen ara adlis. Hemmlen kan ad rebbhen idrimen war tidi, war axeddim.

A2: Themmled ad tesled i Radyu?

H.B: Hemmlegh atas amattaf wis sin d Radyu Tizi-Wezzu.

A2: Anti tidwilin i themmled ugar?

H.B: Hemmlegh “tira”, “cfawat”, “imedyazen”, “tala n yizlan”…

A2: Awal n tagara?

H.B: Saramegh imattafen n teqbaylit ad affen tilelli deg umahil nsen akken ad snsernin aswir n tmusni, n tsekla, n yidles.

A2: Tanemmirt s tusda.

H.B: Ar tufat!

Tadiwennit-agi s usugen yuratt Hemmar Bussaed.

Laisser un commentaire