Yiwen umennugh anect-ilat. Sghur Hemmar Bussaed.Ittezzi ghef uqerruy-iw, yeghleb timesrifegt. Ad yezzdem fell-i, ay iqqes, ad yerwel s lemghawla. Yal tikelt anda ara y- iqqes : tikwal deg uxenfuc, tikwal deg wanzaren, tikwal deg yifasen, tikwal di twenza, tikwal deg yimezzughen…  Yengha-yi, yesderwec-i-yi, ur yiggi ad ttsegh, ad arugh amagrad negh ad ghregh adlis. Yexdem deg-i tawaghit.

Di tazwara, ur bghigh ara ad t-nghegh, nekk d niyya, nnigh-as deg ul-iw, ula d netta, yefka-t-id Rebbi ad yidir d illeli, ad yezhu, ad yurar. Am akken yeghra-d tiktiwin deg allagh-iw, dgha yettzeggid, irennu, as t-inni-d d aqjun amsud, yeggul ur yi-fki lehna ula dqiqa. Ad iruh s lemghawla ay iqqes, ad ruhegh ad t-id ttfegh kan ad yerwel. Xfif am uzrem, yehrec d ayen kan, d ilemzi yeccur d tudert am unaddal.

Tagara, rfigh, begsegh-d ghur-s. Ttfegh-d aghmis, sxedmegh-t amzun d amrig. Nnigh-as, tettqellibed ghef ttrad, aqli wejdegh. D ayen ur d-teqqim ara rrehma deg ul-iw, ad ssummegh idamen-ik a ccmata am uleghdim.

Ttrad yebda, ad t-wwtegh, netta am lebraq ad yerwel. Yal tikelt anda ara t-tterdeq tyita, ad texdem zhir anect-ilat. Ad yerwel, cwit acemma ad yughal, am in ara k-yinni-n, aqli dda, ur tezmired ara ay-id lehqed.

Dqayeq zrint, amennugh yettkemmil gar wemcic d ugherda. Qrib i rrzigh s tyitwin tadabut d kra n tghawsiwin i yellan di texxamt-nni maca mazal kan itteddu-yi di nneqma.

Cwi kan, Rebbi d ahnin yettsellik. Yiwet n tikelt, ires deg yiwen wemkan anda i tesker tissist azetta-ines. Tessuffghed yiwen lxid, tcud-it, tjebbed-it s leeqel ghur-s armi yewwed gher tlemmast uzetta.. Tezzi fell-as azetta-ines armi yemmut, tecca-t imir nettat d warraw-is.

Bghigh as inni-gh tanemmirt s tusda a tissist maca ur zrigh ara anta tutlayt it-ttmeslay. Teghlid lehna anec-ilat!

Sghur Hemmar Bussaed.

One thought on “Yiwen umennugh anect-ilat. Sghur Hemmar Bussaed.

  • 22 avril 2019 at 1 h 23 min
    Permalink

    ak ya3fu Rebbi, af tmacahutt agi id-agh d-bbidh.

    Reply

Laisser un commentaire